Blog

  • 10.07.2015
    Radosław Kłak
    Domain Driven Design – Value Objects Domain Driven Design – Value Objects

    W Domain Driven Design podstawowym obiektem są tzw. “Value Objects“. Cóż takiego kryje się pod...